Μητρώο κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του (Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων)

Για να αναζητήσετε μέλη του Μητρώου κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., καταχωρίστε το επώνυμο του κατόχου της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού) ή αν γνωρίζετε τον μοναδικό κωδικό αριθμό της Βεβαίωσης Επάρκειας Πιστοποιητικού), με τον οποίο επιβεβαιώνεται και η γνησιότητα της εν λόγω Βεβαίωσης.

Κωδ. Πιστοπ. Επώνυμο Όνομα Ον. Πατρός Επίπεδο
{{o.certCode}} {{o.person.surname}} {{o.person.name}} {{o.person.fathersName}} {{o.request.certType}}