Μητρώο κατόχων Πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής (Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων)

Για να αναζητήσετε μέλη του Μητρώου κατόχων Πιστοποιητικών, του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. Κ1/27707/2021 (ΦΕΚ 1186/Β΄/26-03-2021) Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, παρακαλούμε, καταχωρήστε το επώνυμο ή, αν γνωρίζετε, τον μοναδικό κωδικό αριθμό του Πιστοποιητικού.

Κωδ. Πιστοπ. Επώνυμο Όνομα Ον. Πατρός Επίπεδο
{{o.certCode}} {{o.person.surname}} {{o.person.name}} {{o.person.fathersName}} {{o.request.certType}}